Sourcing  & Kitting

Din verdiskapende samarbeidspartner

Hva er sourcing?

Sourcing er prosessen med å finne og velge leverandører for bedriftens produkter eller tjenester. Dette kan gjelde hele eller deler av bedriftens verdikjede, og kan også inkludere tilleggstjenester som ligger utenfor bedriftens kjernevirksomhet.

Sourcing har vært et populært verktøy for å redusere kostnader i verdikjeden siden 1990-tallet, og har ofte vært brukt for å få tjenester eller produkter levert til en lavere pris enn hva bedriften selv kan tilby.

Finn en god samarbeidspartner

Når en bedrift velger å source hele eller deler av sin verdikjede, overføres disse oppgavene til andre selskaper som kan oppnå stordriftsfordeler ved å utføre oppgavene på vegne av virksomheten. Dette kan være en god løsning for bedrifter som har gode forretningskonsepter, produkter eller ideer, men som mangler ressurser eller kompetanse til å gjennomføre dem selv.

Sourcing kan også være et godt valg for bedrifter som ønsker å beholde kontrollen over sine produkter og ideer, samtidig som de får tjenester levert til en rimelig pris og holder kostnadene nede.

Erfaring og kunnskap

Interkit har mer enn 15 års erfaring innen sourcing og har representasjon i mange land. Gjennom både strategiske partnere og egne selskap sørger de for at dine produkter produseres på den mest hensiktsmessige måten.

Interkit AS har erfaring med sourcing innen en rekke områder som blant annet inkluderer:

 • Metallbearbeiding

 • Tekstil-/lærprodukter

 • Trevarer

 • Elektronikk

 • Sammenstilling og logistikk

 • Festemidler og verktøy

 • Aluminiumsprodukter

 • Plastprodukter

 • Kjemiske produkter

 • Kitting

Hva er kitting?

Kitting er en tjeneste som innebærer samling og pakking av ulike elementer og komponenter til et ferdig produkt.

Målet med kitting er å forenkle produksjonsprosessen og øke effektiviteten ved å ha alt man trenger på ett sted, samt redusere antallet leverandører og spare tid på personell. Kitting kan være alt fra små poser med festemateriell til større verktøysett eller produkter pakket på paller og containere.

Finn en god samarbeidspartner

Interkit tilbyr kitting-tjenester med logistikksentre både i Asia, Europa og Norge, slik at de kan finne den beste løsningen for kundens produksjon og vareflyt. Kitting kan også være et godt valg for bedrifter som ønsker å redusere lagerhold og få riktig råvare og deleflyt til riktig tid og i riktig mengde, i tråd med LEAN-filosofien.

Et perfekt valg i flere tilfeller

En annen fordel med kitting er reduksjon av svinn og økt merkevarebygging, spesielt innen retail og ettermarked. Ved å tilby kits i stedet for å selge enkeltprodukter, kan bedrifter forenkle lagring og produksjon av småsalg, samt tilby færre varelinjer med raskere vareflyt og færre leverandører.

Interkit AS har erfaring med kitting innen en rekke områder som for eksempel:

 • Forenklet lagring

 • Færre varelinjer

 • Færre leverandører

 • Raskere varetelling

 • Merkevarebygging

 • Produksjon av småsalg

 • Raskere vareflyt

 • Stor svinnreduksjon

 • Store personalbesparelser

Ønsker du å vite mer om sourcing eller kitting?

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat om hvordan vi kan gjøre sourcing eller kitting for nettopp deg.

Din verdiskapende samarbeidspartner

Kontakt oss