Miljø & Kvalitet 

Miljø og kvalitet står i sentrum av våre handlinger, der vi streber etter bærekraftige løsninger som sikrer en sunn planet for kommende generasjoner!

Bærekraft

Bærekraft i alt vi gjør

 

 Velkommen til vår ISO 14001-sertifiserte bedrift. Interkit skal være en del av løsningen i et bærekraftig samfunn og med det sikre oss et godt omdømme slik at ansatte, leverandører og kunder kan være stolte bidragsytere, og mottakere.

 

 Norge har forpliktet seg til å bli et lavutslippsland innen 2050 og samfunnet må derfor gjennom et grønt skifte. Interkit er en aktiv part i det grønne skiftet og jobber målrettet for en mer bærekraftig industri. Vi skal gjøre alt vi kan innen alle områder der vi kan bidra. Da tar vi selvsagt vår del av ansvaret for at vi sammen skal nå målene som Norge og FN forplikter seg til.

 

 Det er viktig for oss i Interkit at det vi gjør til daglig skal være mest mulig i tråd med FNs bærekrafts mål, og at løsningene våre skal være positive for dagens og fremtidens generasjoner.

 

 FNs bærekraftsmål  består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

 

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Velkommen til vår ISO 9001-sertifiserte bedrift, der HMS er kjernefokus. Vi forstår betydningen av å skape en trygg og bærekraftig arbeidsplass for våre ansatte og samtidig oppfylle de høyeste standarder for kvalitet.

 

Gjennom vårt HMS-system arbeider vi dedikert med å identifisere og styre risikoer, implementere effektive prosedyrer og kontinuerlig forbedre våre helse- og sikkerhetspraksiser. Vårt engasjement for HMS er en integrert del av vår organisasjonskultur.

 

Vi er stolte over å opprettholde ISO 9001-sertifiseringen, som er anerkjent internasjonalt for sin strenge tilnærming til kvalitet og kundetilfredshet. Dette gir våre kunder en ekstra trygghet når de velger våre produkter/tjenester, da de vet at vi prioriterer deres helse, velvære og sikkerhet.

 

Vi tar også vårt miljøansvar alvorlig. Gjennom vår ISO 9001 og ISO 14001-sertifisering arbeider vi kontinuerlig med å redusere vår miljøpåvirkning og oppfylle gjeldende lover og forskrifter. Vi jobber hardt for å minimere vårt fotavtrykk og bidra til en bærekraftig fremtid.

 

Hos oss er HMS mer enn bare et mål - det er en løpende forpliktelse vi har ovenfor våre ansatte, kunder og samfunnet som helhet. Vi er alltid dedikert til å opprettholde de beste standardene for helse, miljø og sikkerhet.

 

Ta kontakt med oss i dag for å finne ut hvordan vår ISO 9001-sertifiserte bedrift kan hjelpe deg med å oppnå dine mål på en trygg og bærekraftig måte. Vi ser frem til å samarbeide med deg!

 

 

Kvalitet - en del av bærekrafts målene

Kvalitet 

 

Det er viktig for oss i Interkit at alle våre ansatte har et bevist forhold til hva kvalitet innebærer. At de kjenner til LEAN-prinsippet, der målsetningen er å eliminere overflødige aktiviteter, øke effektiviteten, samt målet om kontinuerlig forbedring.

 

 For å oppnå kvalitet, kreves det systematisk arbeid. Ledelsen bærer det overordnede ansvaret, men hver enkelt ansatt har også en personlig forpliktelse til å levere kvalitet. Kvalitet oppstår ikke av seg selv, det er noe vi jobber aktivt og bevisst for å oppnå.

 

Kvaliteten på et produkt er et begrep som inneholder mange elementer. Noen eksempler inkluderer;

  • Styrke og funksjonssikkerhet
  • Vedlikeholdsvennlighet, Service-behov og intervaller
  • Utseende / design
  • Ressursbruk for produksjon og videre bruk
  • Varighet og livslengde
  • Miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet, til og med etter endt livslengde

 

 Å definere produktets kvalitet uten å vite hva det skal brukes til er ikke mulig.   Men vi kan definere produktets riktige kvalitet når vi vet kundens krav, ønsker og behov. 

 

 Riktig kvalitet for et produkt er oppfylt når kundens forventninger er møtt. Men i tillegg skal produktet leveres til riktig tid, riktig mengde og til riktig pris.

 Det er altså kundens definisjon som bestemmer hva som er riktig kvalitet.

 

Tilstrekkelig kommunikasjon i alle ledd gjennom hele prosessen er viktig.  Dialog skal være proaktiv, forståelig, og bekreftende. 

  

 

Interkit - ISO sertifiseringer

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

 

NS-EN ISO 9001:2015 NS-EN ISO 14001:2015