Personlig verneutstyr

På lager

Send en henvendelse

Tilpasset den enkelte og avpasset etter behov og krav

Som med arbeidstøy, er det like viktig at alt personlig verneutstyr er tilpasset den enkelte og avpasset etter behov og krav. Vi har en rekke løsninger for alle yrkesgrupper og arbeidsoppgaver.