Behov for å gjøre noe med støy eller dårlig akustikk?

Verdens Helse Organisasjon (WHO) sier at støyforurensning er et betydelig miljøproblem, kun overgått av luftforurensning. Overdreven støy kan utløse stressreaksjoner som påvirker både vår fysiske og mentale helse. Støy blir en del av livene våre som ikke bør overses.

Whisper® er et akustiske panel og er den riktige løsningen for håndtering av støy plager om du har utfordrende miljøforhold, som direkte spyling av vann, høy luftfuktighet, skitt, støv, ultrafiolett lys, klor og sterke kjemikalier, osv.

 

Whisper® akustiske paneler består av en bikube-lignende matrise av forbundne lukkede celler som effektivt absorberer støy. Laget av høyt-ytende polyetylen-skum, forblir dette holdbare materialet akustisk "mykt", og eliminerer problemet med harde reflekterende overflater som bidrar til ekko og gjenklang.

 

Med en sterk, men lett struktur, er Whisper® akustiske paneler enkle å installere og kan henges opp som baffler, festes på vegger og formes enkelt for en attraktiv og kreativ løsning for lydabsorpsjon. Materialet er fiberfritt, smuldrer ikke, avgir ikke irriterende støv eller etsende gasser, og det er også vaskbart og motstandsdyktig mot vanlige husholdningsrengjøringskjemikalier.

 

For akustiske eksperter oppnår Whisper® FR 50mm klasse A-absorpsjon, med en SAA på 0,98 og lydoverføringsreduksjon på 13,8 ved en vekt på bare 1,25 kg/m2.

0
Feed