Sourcing

Din verdiskapende samarbeidspartner

Hva er sourcing?

Sourcing er prosessen med å finne og velge leverandører for bedriftens produkter eller tjenester. Dette kan gjelde hele eller deler av bedriftens verdikjede, og kan også inkludere tilleggstjenester som ligger utenfor bedriftens kjernevirksomhet.

Sourcing har vært et populært verktøy for å redusere kostnader i verdikjeden siden 1990-tallet, og har ofte vært brukt for å få tjenester eller produkter levert til en lavere pris enn hva bedriften selv kan tilby.

Finn en god samarbeidspartner

Når en bedrift velger å source hele eller deler av sin verdikjede, overføres disse oppgavene til andre selskaper som kan oppnå stordriftsfordeler ved å utføre oppgavene på vegne av virksomheten. Dette kan være en god løsning for bedrifter som har gode forretningskonsepter, produkter eller ideer, men som mangler ressurser eller kompetanse til å gjennomføre dem selv.

Sourcing kan også være et godt valg for bedrifter som ønsker å beholde kontrollen over sine produkter og ideer, samtidig som de får tjenester levert til en rimelig pris og holder kostnadene nede.

Erfaring og kunnskap

Interkit har mer enn 15 års erfaring innen sourcing og har representasjon i mange land. Gjennom både strategiske partnere og egne selskap sørger de for at dine produkter produseres på den mest hensiktsmessige måten.

Interkit AS har erfaring med sourcing innen en rekke områder som blant annet inkluderer:

  • Metallbearbeiding

  • Tekstil-/lærprodukter

  • Trevarer

  • Elektronikk

  • Sammenstilling og logistikk

  • Festemidler og verktøy

  • Aluminiumsprodukter

  • Plastprodukter

  • Kjemiske produkter

  • Kitting

Er sourcing noe som virker interessant for deg?

Kontakt oss for en hyggelig samtale.
Sammen finner vi løsningen som egner seg best.

Kontakt oss